Med blicken riktad mot England – Lars Israel Wahlman och det tidiga 1900-talets trädgårdskonst

Skiss av Tjolöholms slott av Lars Israel Wahlman

Onsdag 9 november kl. 18.00. I denna föreläsning presenteras arkitekten Lars Israel Wahlman med utgångspunkt i hans banbrytande insatser för att förnya den svenska trädgårdskonsten vid 1900-talets början, liksom hur han i publikationer, föreläsningar och undervisningstillfällen strävade efter att föra ut sina idéer i bredare sammanhang.

Med inspiration från England och Tyskland och med utgångspunkt i det svenska landskapet kom han att omsätta sina trädgårdsidéer i både omfångsrika herrgårdsparker och i små vardagsträdgårdar.

Catharina Nolin är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och har skrivit en bok om Wahlman som trädgårdsarkitekt: En svensk lustgårdskonst. Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt (2008).

Kostnadsfritt.