Per och Gunvor Ganneviks samling

År 2004 erhöll Jönköpings läns konstförening en donation från Per och Gunvor Gannevik omfattande 37 konstverk av stora svenska konstnärer.
Ytterligare två konstverk kompletterades av föreningen via egna inköp.

Pojke med blå mössa av

Baren i Paris av

Flickan och lejonet av

Vilande kvinna av

Näckrosor av

Gubbhuset av

Liljekonvaljer av