Konst, kanon, kritik

Martin Sundberg intill Isaac Grünewalds målning Det sjungande trädet. Från utställningen ”Säsongens bästa!” på Norrköpings Konstmuseum 2021.

Enhetschefen och Konsthistorikern Martin Sundberg kommer att ge en presentation av sitt uppdrag klockan 14.00 lördagen den 3 december .

Konsthistorikern Martin Sundberg presenterar sin bakgrund – både som forskare och som museiman – och hur olika projekt har satt sina spår på olika sätt. Som ny enhetschef för Dokumentation och samlingar ges nya möjligheter och utmaningar. Några första tankar och idéer flätas samman med den tidigare erfarenhetens spår kring hur man kan arbeta med samlingar.