Om

Välkommen till Jönköpings läns konstförening!

Konstsamling

Jönköpings läns konstförening äger genom två donationer och två egna konstinköp en unikt värdefull konstsamling omfattande 340 konstverk. Konstsamlingen förvaltas professionellt av Jönköpings läns museum.
Här kan du se ett urval av konstverken i vår samling.

Konstkurser

Jönköpings läns konstförening har under många år anordnat kurser och seminarier om konst. Ämnen har omfattat konst från antiken till 1900-tal. Förutom svensk konst har också kurserna omfattat rysk, kinesisk och amerikansk konst.
För närvarande anordnas inga kurser.

Länssalong

Vartannat år anordnar föreningen ”Länssalong”. I juryn ingår en konstvetare och en konstnär som ej kommer från länet samt en styrelsemedlem från Jönköpings läns konstförening.
Läs mer!

Ungdomens Vårsalong

Varje år arrangerar Jönköpings läns konstförening ”Ungdomens vårsalong” i samarbete med museer och konstföreningar i länet. Utställningens syfte är att stimulera yngre konstnärsförmågor och visa upp verk för en större publik. 2022 kommer Ungdomens Vårsalong att visas i samtidigt som Länssalongen.

Publikationer

I föreningens regi har nedanstående publikationer utgivits. Publikationerna säljs via receptionen på Jönköpings läns museum eller deras webshop.

Jönköpings Läns Konstförenings Publikationer

Samarbete Med Länsmuseet

Jönköpings läns konstförening och Jönköpings läns museum har ett djupgående samarbete reglerat i ett samarbetsavtal. Konstföreningen har erhållit flera värdefulla donationer och har också köpt egen konst. Samtliga konstobjekt i föreningen förvaras och förvaltas professionellt av Jönköpings läns museum.

Genom samarbetsavtalet har konstföreningen också tillgång till värdefulla resurser för att driva verksamheten.