Medlem

Jönköpings läns konstförening anordnar en mängd olika aktiviteter som föreläsningar, konstresor, ateljébesök, Länsalongen, Ungdomens Vårsalong och inte minst medlemslotteriet.

Medlemstidning

Vår medlemstidning Aktuellt kommer ut 3–4 gånger per år och i den kan du läsa om konst och kultur och får du nyheter om föreningens verksamhet.
Du hittar tidigare utgivna utgåvor här.

Konstlotteri

Ungefär halva den årliga medlemsavgiften används för att finansiera konstlotteriet. Samtliga medlemmar som erlagt årets medlemsavgift före första november deltar i utlottningen.
Hur går lotteriet till?

Konstresor

I föreningens regi anordnas konstresor både inom Sverige och till utlandet. Resorna annonseras i medlemsbladet Aktuellt.
Du hittar aktuella konstresor bland våra aktiviteter.

Bli Medlem

För att bli medlem i Jönköpings Läns Konstförening sätter du in årsavgiften 300:- på bankgiro 5657-5608 och ange namn, adress, mobiltelefon och e-postadress, om du har detta.

Som medlem i Jönköpings Läns Konstförening

  • Deltar du i det årliga konstlotteriet i november månad
  • Får du hem medlemstidningen Aktuellt 2–3 ggr/år.
  • Får du möjlighet att åka på intressanta korta eller långa konstresor
  • Får du möjlighet att delta i arrangemang som ateljébesök, konstvandringar m.m.

Nya medlemmar får även en fin bok om vår konstsamling