Medlemstidning

Aktuellt nr 1. 2022.

Vår medlemstidning Aktuellt kommer ut 3–4 gånger per år och i den får du nyheter om föreningens verksamhet som medlemslotteriet, konstresor, föredrag och utställningar som Länssalongen och Ungdomens Vårsalong. Tidningen skriver också om konst- och kulturhändelser i länet och innehåller kalendarier för flera av länets konstinstitutioner och föreningar.

Utgåvor

2024

Aktuellt 2024 Nummer 1

2023

Aktuellt 2023 Nummer 1
Aktuellt 2023 Nummer 2
Aktuellt 2023 Nummer 3

2022

Aktuellt 2022 Nummer 1
Aktuellt 2022 Nummer 2

2021

Aktuellt 2021 Nummer 1
Aktuellt 2021 Nummer 2
Aktuellt 2021 Nummer 3
Aktuellt 2021 Nummer 4

2020

Aktuellt 2020 Nummer 1
Aktuellt 2020 Nummer 2
Aktuellt 2020 Nummer 3

2019

Aktuellt 2019 Nummer 1
Aktuellt 2019 Nummer 2
Aktuellt 2019 Nummer 3

2018

Aktuellt 2018 Nummer 1
Aktuellt 2018 Nummer 2
Aktuellt 2018 Nummer 3

2017

Aktuellt 2017 Nummer 1
Aktuellt 2017 Nummer 2
Aktuellt 2017 Nummer 3
Aktuellt 2017 Nummer 4

2016

Aktuellt 2016 Nummer 1
Aktuellt 2016 Nummer 2
Aktuellt 2016 Nummer 3
Aktuellt 2016 Nummer 4